RETEA DE COLABORARE
UNIVERSITARĂ ONLINE ÎN SCOPUL
DEZVOLTĂRII CAPACITAŢII DE A
FURNIZA COMPETENŢE SUPERIOARE
ÎN DOMENIUL GEODEZIEI

GEODESY-INSTRUCT este o platformă virtuală utilizată de catre cadrele universitare si studenţi in vederea schimbului de cunostinte si informatii in domeniul geodeziei şi cadastru folosind sistemul eLearning.

Punem accentul pe tehnicile de predare cele mai recente care vizează prezentarea materiei într-un mod captivant şi structurat, totul accesibil prin câteva click-uri.

RETEA DE COLABORARE
UNIVERSITARĂ ONLINE ÎN SCOPUL
DEZVOLTĂRII CAPACITAŢII DE A
FURNIZA COMPETENŢE SUPERIOARE
ÎN DOMENIUL GEODEZIEI

GEODESY-INSTRUCT este o platformă virtuală utilizată de catre cadrele universitare si studenţi in vederea schimbului de cunostinte si informatii in domeniul geodeziei şi cadastru folosind sistemul eLearning.

Punem accentul pe tehnicile de predare cele mai recente care vizează prezentarea materiei într-un mod captivant şi structurat, totul accesibil prin câteva click-uri.


Informaţii generale despre proiect

Obiectivul proiectului

Obiectiv General: Creşterea calităţii ofertei educaţionale în domeniul geodeziei la nivelul regiunilor Bucureşti-Ilfov, Vest, Nord-Est, Centru prin mai buna corelare a programelor aferente specializării „Măsurători Terestre şi Cadastru” cu cerinţele în continuă schimbare ale pieţei muncii şi facilitarea accesului la învăţământul superior prin implementarea de soluţii software în activităţile de predare învăţare.


Obiective specifice:

  1. Perfecţionarea personalului universitar implicat în asigurarea calităţii şi dezvoltarea programelor de studii;
  2. Definirea şi implementarea la nivelul celor patru universităţi partenere a unor metode de de pregătire profesională specifice pentru specializarea „Măsurători Terestre şi Cadastru”, compatibile şi comparabile cu standardele internationale de referinţă, în scopul asigurării calităţii şi evaluării programelor de studii derulate;
  3. Armonizarea programelor de studii existente la exigenţele standardelor în vigoare pentru mai buna corelare a ofertei educaţionale cu piaţa muncii;
  4. Implementarea unei platforme de colaborare online integrată cu un sistem eLearning, ce permite utilizarea modulelor de curs digitale, predarea interactivă centrată pe student şi instruire la distanţă performantă, asigurându-se astfel premisele creşterii accesului şi participării la învăţământul superior;
  5. Formarea unor dezvoltatori de cursuri online din rândul cadrelor didactice din cele 4 instituţii de învăţământ din reţeaua universitară (iniţiere);
  6. Pilotarea instrumentelor şi resurselor dezvoltate în cadrul proiectului.

Platforma e-learning propusă va fi un aport la dezvoltarea capitalului uman, creşterea competitivităţii în domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea pe piaţa muncii. Citeste mai mult >>

Conferintele de inchidere

  1. 12.09.2012Conferinta inchidere proiect – Timisoara
  2. 14.09.2012Conferinta inchidere proiect – Alba Iulia
  3. 17.09.2012Conferinta inchidere proiect – Iasi
  4. 21.09.2012Conferinta inchidere proiect – Bucuresti

Sustenabilitate

DESPRE PROIECT

Proiectul isi propune implementarea in reteaua universitara a politicii solicitantului de a restructura sistemul de invatamant superior prin centrarea pe student a activitatilor educationale. Studentul nu trebuie sa memoreze cantitati impresionante de informatii, pentru ca acestea sunt inutile daca sunt asimilate intr-o maniera alerta, ilogica si nestructurata, fara conexiuni si exemple de aplicare in practica.

citeste mai multAcest portal nu este optimizat pentru Internet Explorer V6