RETEA DE COLABORARE
UNIVERSITARĂ ONLINE ÎN SCOPUL
DEZVOLTĂRII CAPACITAŢII DE A
FURNIZA COMPETENŢE SUPERIOARE
ÎN DOMENIUL GEODEZIEI

GEODESY-INSTRUCT este o platformă virtuală utilizată de catre cadrele universitare si studenţi in vederea schimbului de cunostinte si informatii in domeniul geodeziei şi cadastru folosind sistemul eLearning.

Punem accentul pe tehnicile de predare cele mai recente care vizează prezentarea materiei într-un mod captivant şi structurat, totul accesibil prin câteva click-uri.

RETEA DE COLABORARE
UNIVERSITARĂ ONLINE ÎN SCOPUL
DEZVOLTĂRII CAPACITAŢII DE A
FURNIZA COMPETENŢE SUPERIOARE
ÎN DOMENIUL GEODEZIEI

GEODESY-INSTRUCT este o platformă virtuală utilizată de catre cadrele universitare si studenţi in vederea schimbului de cunostinte si informatii in domeniul geodeziei şi cadastru folosind sistemul eLearning.

Punem accentul pe tehnicile de predare cele mai recente care vizează prezentarea materiei într-un mod captivant şi structurat, totul accesibil prin câteva click-uri.


Beneficii proiect

Accesul la resursele digitale (on-line) de învatare si cercetare va contribui la atragerea si motivarea tinerilor valorosi, adaptarea lor conditiile prezente si viitoare de pe piata muncii, la îmbunatatirea participarii acestora la ciclul de studii universitare de masterat si implicit la îmbunatatirea formarii initiale a viitorilor cercetatori pentru câteva domenii deosebit de importante pentru economia nationala, contribuind la formarea unei resurse umane cu înalta specializare profesionala si competitiva pe piata nationala si internationala a muncii, corespunzând cu obiectivul general al POS DRU, dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si învatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva.

Solutia informatica integrata propusa in proiect sprijina pe deplin demersurile UTCB de  consolidare a relatiilor actuale precum si extinderea acestora, la nivel multi-regional, intre universitati, mediul de afaceri si centre de cercetare. Fata de sistemul clasic de formare, din punctul de vedere al cursantului, avantajele constau in faptul ca nu depinde de o anumita locatie, de un anumit program de studiu impus, iar acumularea de cunostinte este decisa de cursant in functie de disponibilitatea fizica sau intelectuala a acestuia.

Alte avantaje sunt:

  • apartenenta la o comunitate cointeresata de subiectul respectiv sau de disciplina respectiva,
  • dezvoltarea capacitatilor de munca in colaborare (foarte apreciate de angajatori),
  • dezvoltarea unor noi abilitati si aptitudini prin folosirea tehnologiilor informationale si de comunicatie.

Din punct de vedere al institutiei solicitante, avantajele impelementarii proiectului sunt:

  • reducerea considerabila a resurselor materiale implicate
  • independenta numarului de cursanti fata de spatiul fizic disponibil
  • reducerea cheltuielilor cu materialele didactice si a cheltuielilor cu intretinerea dotarilor interioare.

Proiectul propus contribuie la cresterea ratei persoanelor care au un loc de munca stabil si durabil ca urmare a desfasurarii on-line a activitatilor de instruire. Finantarea FSE acordata proiectului conduce la atingerea unui nivel mai inalt de calificare absolventilor de studii de licenta care au domiciliul in alte orase decat centrele universitare. Finantarea FSE acordata proiectului contribuie la realizarea unor activitati aditionale care nu ar fi putut fi finantate din alte surse in perioada imediat urmatoare.
 


Sustenabilitate

DESPRE PROIECT

Proiectul isi propune implementarea in reteaua universitara a politicii solicitantului de a restructura sistemul de invatamant superior prin centrarea pe student a activitatilor educationale. Studentul nu trebuie sa memoreze cantitati impresionante de informatii, pentru ca acestea sunt inutile daca sunt asimilate intr-o maniera alerta, ilogica si nestructurata, fara conexiuni si exemple de aplicare in practica.

citeste mai multAcest portal nu este optimizat pentru Internet Explorer V6