RETEA DE COLABORARE
UNIVERSITARĂ ONLINE ÎN SCOPUL
DEZVOLTĂRII CAPACITAŢII DE A
FURNIZA COMPETENŢE SUPERIOARE
ÎN DOMENIUL GEODEZIEI

GEODESY-INSTRUCT este o platformă virtuală utilizată de catre cadrele universitare si studenţi in vederea schimbului de cunostinte si informatii in domeniul geodeziei şi cadastru folosind sistemul eLearning.

Punem accentul pe tehnicile de predare cele mai recente care vizează prezentarea materiei într-un mod captivant şi structurat, totul accesibil prin câteva click-uri.

RETEA DE COLABORARE
UNIVERSITARĂ ONLINE ÎN SCOPUL
DEZVOLTĂRII CAPACITAŢII DE A
FURNIZA COMPETENŢE SUPERIOARE
ÎN DOMENIUL GEODEZIEI

GEODESY-INSTRUCT este o platformă virtuală utilizată de catre cadrele universitare si studenţi in vederea schimbului de cunostinte si informatii in domeniul geodeziei şi cadastru folosind sistemul eLearning.

Punem accentul pe tehnicile de predare cele mai recente care vizează prezentarea materiei într-un mod captivant şi structurat, totul accesibil prin câteva click-uri.


Grup tinta

Proiectul isi propune implementarea in reteaua universitara a politicii solicitantului de a restructura sistemul de invatamant superior prin centrarea pe student a activitatilor educationale. Studentul nu trebuie sa memoreze cantitati impresionante de informatii, pentru ca acestea sunt inutile daca sunt asimilate intr-o maniera alerta, ilogica si nestructurata, fara conexiuni si exemple de aplicare in practica.

Noile metode de educatie presupun invatarea prin experimentare, pe baza de scenarii si solutii alternative si interactiune directa intre student, obiectul invatarii si mediul de invatare. In acest context UTCB doreste ridicarea standardelor pentru activitatile educationale, si crearea unor diferentiatori la nivelul parteneriatului creat, prin imbunatatirea si diversificarea ofertelor educationale pentru specializarea „Masuratori Terestre si Cadastru”, si corelarea acestora cu piata muncii.

Egalitate de şanse

Respectarea acestui principiu se regăseşte în modul nediscriminatoriu de selectare a grupului ţintă al proiectului, care vizează atât studenţii cât şi profesorii. Egalitatea de şanse constituie un principiu integrat organic în proiect. Cele mai importante componente specifice menite a asigura îndeplinirea acestui principiu se regăsesc în activităţile proiectului. Abordarea de tip dezvoltare organizaţională prin intermediul resurselor umane şi încercarea de a introduce obiectivele Lisabona la nivel local în mediul universitar, contribuie esenţial la promovarea acestui principiu. Pe cale de consecinţă, recomandările de politici şi strategii organizaţionale vor reflecta, organic şi obiectiv, principiul egalităţii de şanse. Activităţile implementate sprijină acumularea de competeţe pentru cadrele universitare din sfera măsurătorilor terestre şi cadastrului, cu scopul atingerii obiectivelor de îmbunătăţire a ofertei educaţionale, utilizării metodelor interactive de predare centrate pe student şi asigurării calităţii proceselor educaţionale la nivelul reţelei academice create.


Sustenabilitate

DESPRE PROIECT

Proiectul isi propune implementarea in reteaua universitara a politicii solicitantului de a restructura sistemul de invatamant superior prin centrarea pe student a activitatilor educationale. Studentul nu trebuie sa memoreze cantitati impresionante de informatii, pentru ca acestea sunt inutile daca sunt asimilate intr-o maniera alerta, ilogica si nestructurata, fara conexiuni si exemple de aplicare in practica.

citeste mai multAcest portal nu este optimizat pentru Internet Explorer V6