RETEA DE COLABORARE
UNIVERSITARĂ ONLINE ÎN SCOPUL
DEZVOLTĂRII CAPACITAŢII DE A
FURNIZA COMPETENŢE SUPERIOARE
ÎN DOMENIUL GEODEZIEI

GEODESY-INSTRUCT este o platformă virtuală utilizată de catre cadrele universitare si studenţi in vederea schimbului de cunostinte si informatii in domeniul geodeziei şi cadastru folosind sistemul eLearning.

Punem accentul pe tehnicile de predare cele mai recente care vizează prezentarea materiei într-un mod captivant şi structurat, totul accesibil prin câteva click-uri.

RETEA DE COLABORARE
UNIVERSITARĂ ONLINE ÎN SCOPUL
DEZVOLTĂRII CAPACITAŢII DE A
FURNIZA COMPETENŢE SUPERIOARE
ÎN DOMENIUL GEODEZIEI

GEODESY-INSTRUCT este o platformă virtuală utilizată de catre cadrele universitare si studenţi in vederea schimbului de cunostinte si informatii in domeniul geodeziei şi cadastru folosind sistemul eLearning.

Punem accentul pe tehnicile de predare cele mai recente care vizează prezentarea materiei într-un mod captivant şi structurat, totul accesibil prin câteva click-uri.


Obiective proiect

Obiectiv General:

Cresterea calitatii ofertei educationale în domeniul geodeziei la nivelul regiunilor Bucuresti-Ilfov, Vest, Nord-Est, Centru prin mai buna corelare a programelor aferente specializarii „Masuratori Terestre si Cadastru” cu cerintele în continua schimbare ale pietei muncii si facilitarea accesului la învatamântul superior prin implementarea de solutii software în activitatile de predare învatare.


Obiective specifice:

 1. Perfectionarea personalului universitar implicat în asigurarea calitatii si dezvoltarea programelor de studii;
 2. Definirea si implementarea la nivelul celor patru universitati partenere a unor metode de de pregatire profesionala specifice pentru specializarea „Masuratori Terestre si Cadastru”, compatibile si comparabile cu standardele internationale de referinta, în scopul asigurarii calitatii si evaluarii programelor de studii derulate;
 3. Armonizarea programelor de studii existente la exigentele standardelor în vigoare pentru mai buna corelare a ofertei educationale cu piata muncii;
 4. Implementarea unei platforme de colaborare online integrata cu un sistem eLearning, ce permite utilizarea modulelor de curs digitale, predarea interactiva centrata pe student si instruire la distanta performanta, asigurându-se astfel premisele cresterii accesului si participarii la învatamântul superior;
 5. Formarea unor dezvoltatori de cursuri online din rândul cadrelor didactice din cele 4 institutii de învatamânt din reteaua universitara (initiere);
 6. Pilotarea instrumentelor si resurselor dezvoltate în cadrul proiectului.

Platforma e-learning propusa va fi un aport la dezvoltarea capitalului uman, cresterea competitivitatii în domeniul cercetarii, dezvoltarii si inovarii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea pe piata muncii.

Obiective orizontale ale POS DRU:

 1. Egalitate de sanse: Respectarea acestui principiu se regaseste în modul nediscriminatoriu de selectare a grupului tinta al proiectului, care vizeaza atât studentii cât si profesorii. Egalitatea de sanse constituie un principiu integrat organic în proiect. Cele mai importante componente specifice menite a asigura îndeplinirea acestui principiu se regasesc în activitatile proiectului. Abordarea de tip dezvoltare organizationala prin intermediul resurselor umane si încercarea de a introduce obiectivele Lisabona la nivel local în mediul universitar, contribuie esential la promovarea acestui principiu. Pe cale de consecinta, recomandarile de politici si strategii organizationale vor reflecta, organic si obiectiv, principiul egalitatii de sanse. Activitatile implementate sprijina acumularea de competete pentru cadrele universitare din sfera masuratorilor terestre si cadastrului, cu scopul atingerii obiectivelor de îmbunatatire a ofertei educationale, utilizarii metodelor interactive de predare centrate pe student si asigurarii calitatii proceselor educationale la nivelul retelei academice create.
 2. Inovare si TIC: Proiectul acopera exigentele impuse de aceste standarde pe piata muncii, iar tehnologia asistata de calculator ofera oportunitati de crestere a eficientei si a eficacitatii în învatamântul superior. Solutia informatica integrata propusa în proiect sprijina pe deplin demersurile Facultatii de Geodezie din Bucuresti – cu o traditie de peste 55 de ani, recunoscuta în tara si strainatate - de  consolidare a relatiilor actuale, precum si extinderea acestora, la nivel multi-regional, între universitati, mediul de afaceri si centre de cercetare. Fata de sistemul clasic de formare, avantajele constau în dezvoltarea unor noi abilitati si aptitudini prin folosirea tehnologiilor informationale si de comunicatie, în reducerea considerabila a resurselor materiale implicate, în dezvoltarea capacitatilor de munca în colaborare.
  Pentru derularea activitatilor implementate în parteneriat în cadrul proiectului se utilizeaza echipamente IT si aplicatii software inovative care vor sprijini si dezvolta calitatea sistemului de predare: portal online cu platforma de colaborare online si sistem de instruire online (platforma eLearning). În cadrul activitatilor de elaborare a materialelor (continut digital) precum si în toate activitatile de instruire si colaborare propuse, se vor utiliza echipamente IT de ultima generatie, corespunzatoare cerintelor aplicatiilor utilizate, întregul suport TIC fiind sustenabil dupa încheierea proiectului.
 3. Abordare interregionala: Aspectele interregionale se vor realiza în special prin schimbul de informatii, experienta, rezultate si bune practici între partenerii universitati din cele patru regiuni de dezvoltare. Prin perfectionarea continua a planurilor de învatamânt si a metodelor didactice în concordanta cu standardele nationale si internationale în domeniu, prin crearea conditiilor pentru acumularea de cunostinte care sa sustina formarea si dezvoltarea competentei profesionale si aptitudinilor viitorilor specialisti se vor consolida relatiile de parteneriat si colaborarea mai buna cu mediul de afaceri.

 


Sustenabilitate

DESPRE PROIECT

Proiectul isi propune implementarea in reteaua universitara a politicii solicitantului de a restructura sistemul de invatamant superior prin centrarea pe student a activitatilor educationale. Studentul nu trebuie sa memoreze cantitati impresionante de informatii, pentru ca acestea sunt inutile daca sunt asimilate intr-o maniera alerta, ilogica si nestructurata, fara conexiuni si exemple de aplicare in practica.

citeste mai multAcest portal nu este optimizat pentru Internet Explorer V6