RETEA DE COLABORARE
UNIVERSITARĂ ONLINE ÎN SCOPUL
DEZVOLTĂRII CAPACITAŢII DE A
FURNIZA COMPETENŢE SUPERIOARE
ÎN DOMENIUL GEODEZIEI

GEODESY-INSTRUCT este o platformă virtuală utilizată de catre cadrele universitare si studenţi in vederea schimbului de cunostinte si informatii in domeniul geodeziei şi cadastru folosind sistemul eLearning.

Punem accentul pe tehnicile de predare cele mai recente care vizează prezentarea materiei într-un mod captivant şi structurat, totul accesibil prin câteva click-uri.

RETEA DE COLABORARE
UNIVERSITARĂ ONLINE ÎN SCOPUL
DEZVOLTĂRII CAPACITAŢII DE A
FURNIZA COMPETENŢE SUPERIOARE
ÎN DOMENIUL GEODEZIEI

GEODESY-INSTRUCT este o platformă virtuală utilizată de catre cadrele universitare si studenţi in vederea schimbului de cunostinte si informatii in domeniul geodeziei şi cadastru folosind sistemul eLearning.

Punem accentul pe tehnicile de predare cele mai recente care vizează prezentarea materiei într-un mod captivant şi structurat, totul accesibil prin câteva click-uri.


Sustenabilitate

La sfârşitul proiectului vor fi atinse obiectivele şi se vor obţine rezultatele pentru care s-a obţinut finanţare nerambursabilă şi nu se va mai solicita o finanţare viitoare. 

 

Astfel: 
 

- Vor fi instalate echipamentele hardware
- Va funcţiona platforma de colaborare cu sistemul de eLearning integrat
- Vor fi instruiţi dezvoltatorii de cursuri online, cadre didactice la instituţiile din Reţea, care, în viitor vor derula noi programe eLearning, având know-how-ul necesar asimilat prin acest proiect; 
 

• Programele de studiu revizuite şi îmbunătăţite în acord cu piaţa muncii vor fi absolvite de către cei 700 de studenţi care vor dobândi competenţe specifice domeniului geodeziei. 
 

Proiectul include operaţiuni şi activităţi pentru a asigura continuarea, valorificarea, abordarea integratoare a rezultatelor dupa finalizarea lui, atingând un punct de auto-suficienţă, autosusţinându-se prin: - Mentenanţă: administrarea servere-lor locale se va face de către Universităţile din Reţea - Cursurile se vor relua pentru alţi studenţi care urmează o formă de învăţământ recunoscută într-una din universităţile membre ale Reţelei - Cursurile se vor relua şi pentru alţi absolvenţi ai unei forme de învăţământ superior recunoscută, care doresc să se specializeze în domeniile abordate. 
 

Structurile proiectului vor funcţiona după finalizarea proiectului din punct de vedere instituţional şi financiar, fiind identificate alte surse de finanţare pentru proiect, astfel: în viitor Reţeua creată va susţine financiar acţiunile similare cu cele din proiect, sursele fiind bugetele proprii şi reluarea cursurilor în cadrul programelor licenţă şi masterat în baza unei taxe. 
 

Rezultatele proiectului pot fi transferate la diferite niveluri (sectorial, regional, local, instituţional prin promovarea necesităţii dezvoltării şi adoptării de standarde de calitate pentru programele de studii din învăţământul superior. 
 

- Expertiza acumulată, schimbul de bune practici, lucrul în reţeaua partenerială dezvoltată vor conduce la elaborarea şi dezvoltarea de programe de masterat conform condiţiilor specifice cuprinse în CNCIS şi în sistemul naţional de calificări în învăţământul superior. Acestea, în urma diseminării rezultatelor, vor fi preluate de către alte instituţii de învăţământ superioare, cursurile online fiind acţiuni inovatoare şi eficiente pentru sistemul de învăţământ românesc; 
 

• Interacţiunea dintre universităţi, comunitatea de afaceri şi sectorul de cercetare-dezvoltare sub forma dezvoltării şi consolidării de parteneriate, va fi utilizată ca un instrument pentru creşterea capacităţii de răspuns a învăţământului superior la schimbările produse în societate, pentru stimularea competitivităţii economice şi a inovaţiei şi pentru promovarea educaţiei, competenţelor şi abilităţilor specifice. 
 

- Activităţile proiectului duc la îmbunătăţirea ofertelor de educaţie universitară, asigurând în acelaşi timp fundamente solide pentru creşterea competitivităţii capitalului uman din educaţie şi formare profesională; 
 

• Îmbunătăţirea managementului universitar, fiind abordat în strânsă legătură cu managementul eficient al resurselor şi cunoştinţelor, precum şi cu planificarea ofertelor universitare duce la creşterea capacităţii manageriale din învăţământ în promovarea şi susţinerea reformelor, a unei reglementări mai bune şi a unei bune guvernări. 
 

Din punct de vedere tehnic soluţiile informatice folosite sunt scalabile pentru a acoperi alte grupuri ţintă conexe atât prin extinderea parteneriatului cât şi prin reluarea programelor de instruire pentru alte generaţii ale tipului de grup ţintă propus. 

Activităţile propuse în cadrul proiectului asigură instruirea unui nucleu ţintă capabil să continue dezvoltarea de conţinut digital, capabil să formeze alţi instructori şi să continue moderarea instrumentelor colaborative după terminarea proiectului.


Sustenabilitate

DESPRE PROIECT

Proiectul isi propune implementarea in reteaua universitara a politicii solicitantului de a restructura sistemul de invatamant superior prin centrarea pe student a activitatilor educationale. Studentul nu trebuie sa memoreze cantitati impresionante de informatii, pentru ca acestea sunt inutile daca sunt asimilate intr-o maniera alerta, ilogica si nestructurata, fara conexiuni si exemple de aplicare in practica.

citeste mai multAcest portal nu este optimizat pentru Internet Explorer V6